Hindi ba pedeng pag BAWAL TUMAWID DITO ay BAWAL TUMAWID DITO, PAG TUMAWID KA BAHALA KA SA SARILI MO

Hindi ba pedeng ganun?

Scenario 1

Sign: Bawal Tumawid Dito

Manong: Eh anu ngayon sino ba sumusunod dun?

Tumawid si Manong at Nabungo tapos namatay. Tapos yung nakabunggo nakulong pa at siya pa pinagbayad.

 

Scenario 2

Sign: Bawal Tumawid Dito, Pag Tumawid ka Bahala ka sa sarili mo

Manong: Eh anu ngayon sino ba sumusunod dun?

Tumawid si Manong at Nabungo tapos namatay.  Walang kasalanan si Driver at walang nakulong at hindi pinagastos si Manong.

 

Alin ang patas dun?

5 thoughts on “Hindi ba pedeng pag BAWAL TUMAWID DITO ay BAWAL TUMAWID DITO, PAG TUMAWID KA BAHALA KA SA SARILI MO

  1. Pingback:  

  2. Pingback: Find Out More

  3. Pingback: remi Haar

  4. Pingback: Skulpturen

  5. Pingback: http://carolynchufook.com/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.