As I promised, this is the new Dll with example program on using it.

This is the dll and a program sample that you can use as a guide.

Please Wait

Merry Christmas everyone, I hope that the efforts that I made will be used properly and eliminate the dependency to others. This is a dream that everyone is making their own program with their own effort and little GUIDE with others.
Still visit the site for more files and other information that you can use.

Bakit ba hindi ka mawala sa isip ko!

Ilang beses man kita kalimutan pero hindi ka mawalawala sa isip ko. Naiinis ako, lalo na pag ganito.
Gumagala ako at naghahanap ng bagay na wala.
Kinakausap ko na ang sarili ko na parang baliw wala parin.
Nag aaral ng kahit abutin ng madaling araw.
Nag didiscover ng mga bagong bagay.
At ngayon ito inilalahad ang nadarama sa aking munting pahina sa malawak na internet na ito.
Iniisp ko minsan na ikaw hindi para sa akin. Pero bakit kita naiisip paulit-ulit. Hawak mo ba ang nawawala kong puso kaya ako nagkakaganito. Pero alam ko na magiging masaya, nawa lang po tuparin mo po yung sinabi mo po at pangako mo po.
Ingat ka lagi kaibigan ko. Pero talaga naiinis ako sa sarili ko.

A DLL that will make your database programming easier.

This is a program made by yours truly with the help of Visual Studio 2008. This DLL(Dynamic Link Library) is composed of modules that will make your database programming both on MYSQL and MS ACCESS 2003 easier.
Registration Needed. Register Here.
For the mean time, I am challeging each one of you to hack the password of this zipped file. But, if you can wait you can see the password on this site on December 25, 2009 12:00am.
Happy hacking, try your skills and know our limitations. Merry Christmas and a Happy New Year..
All other credits and copyright(if any) goes to their respective owner/s.
Email me at webmaster@tjsa.info